Trần Đình Hưng – là tư vấn giải pháp kiến trúc.

Trần Đình Hưng -  là tư vấn giải pháp kiến trúc

Trần Đình Hưng sinh ngày 04 tháng 06 năm 1987 , khởi nghiệp năm 2012 bằng nghề kỹ sư xây dựng, rồi bắt đầu làm các công việc về tư vấn giải pháp kiến trúc và trở thành chuyên gia tư vấn giải pháp về không gian kiến trúc, tôi cũng là nhà cung cấp các sản phẩm gạch ốp lát thiết bị phòng bếp và phòng tắm hàng đầu, kể từ khi tôi bắt đầu sự nghiệp hơn  7 năm về trước.

Liên lạc với Trần Đình Hưng

Link chính: http://grouphkv.com/tran-dinh-hung-la-tu-van-giai-phap-kien-truc/

Facebook: https://www.facebook.com/hungkienviet16/

Youtube:https://www.youtube.com/channel/UCTTGJof2vMaCE8CbHybiQpA/featured?view_as=subscriber

kho ảnh: https://drive.google.com/open?id=14pvbQ7inTvgedIwVxiWgdtJcakuHMfqU